Statement Archive for April 2022

Date Title By
2022-04-01 Malaysia can only be a world-class great nation if Malaysians have a Malaysian Dream and not a Malay Dream, Chinese Dream, Indian Dream, Kadazan Dream or Dayak Dream Lim Kit Siang
2022-04-01 Malaysia hanya boleh menjadi sebuah negara hebat bertaraf dunia sekiranya rakyat Malaysia berpegang kepada Impian Malaysia, bukannya Impian Melayu, Impian Cina, Impian India, Impian Kadazan, atau Impian Dayak Lim Kit Siang
2022-04-13 Pledge to fully support the DAP leadership but decline the CEC proposal to be DAP mentor Lim Kit Siang
2022-04-13 Saya memberikan sokongan penuh kepada pimpinan DAP tetapi menolak cadangan CEC untuk menjadi mentor DAP Lim Kit Siang
2022-04-15 My first post-retirement project is a book on whether Malaysia can reverse the national decline of past half-century and become a world-class great nation by 2040 or 2050 Lim Kit Siang
2022-04-15 Projek pasca-persaraan pertama saya adalah sebuah buku mengenai sama ada Malaysia boleh membatalkan kemunduran yang dihadapi setengah abad yang lepas dan menjadi sebuah negara hebat bertaraf dunia menjelang 2040 atau 2050 Lim Kit Siang
2022-04-17 Malaysians must ensure that Malaysia does not end up like Sri Lanka, one of the most prosperous Asian nations more than half a century ago but which took a wrong turn in nation-building and is now virtually a failed state Lim Kit Siang
2022-04-17 Rakyat Malaysia perlu memastikan negara kita tidak menerima nasib yang sama seperti Sri Lanka, yang merupakan sebuah negara Asia yang paling kaya setengah abad yang lalu, yang telah mengambil langkah yang salah dalam membina negara dan kini semakin menghampiri status sebagai sebuah negara yang gagal Lim Kit Siang
2022-04-25 Will Malaysia become a failed state by 2050 or 2063? Lim Kit Siang
2022-04-25 Adakah Malaysia akan menjadi sebuah negara gagal menjelang 2050 atau 2063? Lim Kit Siang
2022-04-28 Public Accounts Committee should investigate the 2002 Scorpene submarine corruption case and the murder of Altantunya Shaariibuu following the charging of French company Thales by French Government for complicity in bribery of the Scorpene submarine deal two decades ago Lim Kit Siang
2022-04-28 Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara perlu menyiasat kes rasuah kapal selam Scorpene 2002 dan kes pembunuhan Altantuya Shaariibuu susulan pendakwaan terhadap Thales oleh Kerajaan Perancis atas tuduhan bersubahat merasuah dalam urusniaga Scorpene dua dekad lepas Lim Kit Siang
2022-04-29 Malaysia must be a responsible member of the international community of nations by putting to rest two grand corruption scandals – firstly, the Scorpene submarine scandal and murder of Altantuya Shaariibuu and secondly, the 1MDB scandal Lim Kit Siang
2022-04-29 Malaysia perlu menjadi ahli komuniti antarabangsa yang bertanggungjawab dengan menyelesaikan dua skandal korup besar – pertamanya, skandal kapal selam Scorpene dan pembunuhan Altantuya Shaariibuu dan keduanya, skandal 1MDB Lim Kit Siang