Statement Archive for September 2021

Date Title By
2021-09-01 Where is the 100-day plan to ensure that the 65th National Day on August 31, 2022 Malaysia will not be under the cloud of Covid-19 pandemic? Lim Kit Siang
2021-09-01 Di manakah rancangan 100 hari untuk memastikan sambutan Hari Kebangsaan ke-65 pada 31 Ogos 2022 tidak lagi diselubungi wabak Covid-19? Lim Kit Siang
2021-09-01 Thava’s murder will be a test case of the new Prime Minister Ismail Sabri’s commitment to the rule of law and an end to the Dua Darjat double-standards in Malaysia Lim Kit Siang
2021-09-01 Kes pembunuhan Thava akan menjadi salah satu lagi ujian kepada komitmen Perdana Menteri baharu, Ismail Sabri, terhadap kedaulatan undang-undang dan penamatan sistem Dua Darjat di Malaysia Lim Kit Siang
2021-09-02 Khairy has to address the problem of escalating daily new cases and record-high deaths in the midst of increasing vaccination rates Lim Kit Siang
2021-09-02 Khairy perlu mengatasi masalah kes yang terus meningkat dan angka kematian akibat Covid-19 yang sering memecah rekod walaupun dengan kadar vaksinasi yang sedang meningkat Lim Kit Siang
2021-09-02 Prospects are bright for a confidence-supply-reform accord between the government and opposition to single-mindedly gain control of the Covid-19 pandemic with parliamentary and institutional reforms Lim Kit Siang
2021-09-02 Harapan kian cerah untuk melihat persetujuan antara kerajaan dan pembangkang bagi melaksanakan perjanjian sokongan dan perbekalan (CSA) supaya tumpuan tidak berbelah bahagi dapat diberikan dalam usaha membendung wabak Covid-19 menerusi pembaharuan institusi dan Parlimen Lim Kit Siang
2021-09-03 Can Khairy explain why for 16 consecutive days, Indonesia has reduced its daily new Covid-19 cases to less than that of Malaysia - to even less than half like yesterday’s 8,955 cases to Malaysia’s 20,988 cases? Lim Kit Siang
2021-09-03 Bolehkah Khairy menjelaskan mengapa untuk 16 hari berturut-turut, Indonesia berjaya menurunkan kes baharu Covid-19 negara tersebut berbanding Malaysia -- sehingga berkurangan lebih daripada separuh seperti angka 8,955 kes di Indonesia semalam berbanding dengan 20,998 kes di Malaysia? Lim Kit Siang
2021-09-04 Ismail Sabri’s tweet “Nobody is above the law” reinforced confidence that the new Prime Minister will uphold the rule of law and good governance principles as well as brightened prospects of confidence-supply-reform agreement between the government and opposition Lim Kit Siang
2021-09-04 Four reasons why Khairy should not be complacent about ability to turn the tide of defeat in the 20-month war against Covid-19 pandemic and ending the world’s longest Covid-19 wave since last September Lim Kit Siang
2021-09-04 Is Ismail Sabri going to disregard the decree of the Yang di Pertuan Agong in one of his first acts in Parliament on Sept. 14? Lim Kit Siang
2021-09-04 Is Ismail Sabri going to disregard the decree of the Yang di Pertuan Agong in one of his first acts in Parliament on Sept. 14? Lim Kit Siang
2021-09-05 Ismail Sabri himself may not have 100-days to prove his worth as Prime Minister Lim Kit Siang
2021-09-05 The Covid-19 pandemic statistics in the first week of the Sabri Ismail Cabinet are still grim and bleak Lim Kit Siang
2021-09-06 Ismail Sabri has seriously jeopardised the possibility of reaching a historic confidence-supply-reform agreement between the government and the opposition Lim Kit Siang
2021-09-06 Ismail Sabri telah menjejaskan kemungkinan untuk mencapai persetujuan bersejarah membentuk perjanjian kepercayaan-perbekalan-reformasi yang bersejarah di antara pihak kerajaan dan pembangkang Lim Kit Siang
2021-09-06 Warning bells should be sounding that we are on the wrong track in the war against Covid-19 pandemic as a week after the new government, we are not only having more daily new Covid-19 cases than Indonesia, we are having more daily Covid-19 deaths than India Lim Kit Siang
2021-09-06 Kita patut bimbang bahawa kita berada dalam arah yang salah dalam perang melawan wabak Covid-19 memandangkan seminggu selepas mempunyai kerajaan baharu, kita bukan sahaja mencatatkan lebih banyak kes berbanding Indonesia, tetapi kita juga mencatatkan lebih kematian akibat Covid-19 berbanding dengan India Lim Kit Siang
2021-09-07 Khairy should give a proper answer as to why there are high Covid-19 death rates and high BID deaths and not play tai chee Lim Kit Siang
2021-09-07 Khairy perlu betul-betul memberikan jawapan mengenai mengapa kadar kematian dan kematian di luar hospital masih tinggi dan bukannya mengelak Lim Kit Siang
2021-09-07 How many corpses are in the hospitals which are not recorded by Ministry of Health Covid-19 data because awaiting Covid-19 tests? Lim Kit Siang
2021-09-07 Berapa banyak lagikah jenazah di hospital yang belum direkodkan oleh Kementerian Kesihatan kerana menunggu ujian saringan Covid-19? Lim Kit Siang
2021-09-08 Possibility of confidence-supply-reform agreement between the government and opposition suffered a grievous blow and is now “up in the air” as a result of the omission of the vote of confidence motion in the parliamentary agenda next week Lim Kit Siang
2021-09-08 Kemungkinan untuk perjanjian kepercayaan-perbekalan-reformasi di antara pihak kerajaan dan pembangkang kini tergugat dan berhadapan dengan nasib yang tidak menentu akibat ketiadaan usul undi percaya dalam aturan urusan mesyuarat sidang Parlimen minggu hadapan Lim Kit Siang
2021-09-08 Call on Khairy to direct the hospitalisation of Category 3 Covid-19 patients and those with comorbidities like obesity, hypertension, diabetes, stroke and cancers as well as the urgent construction of more field hospitals by the armed services Lim Kit Siang
2021-09-08 Seruan untuk Khairy mengarahkan hospitalisasi pesakit Covid-19 Kategori 3 dan juga mereka dengan komorbiditi seperti obesiti, darah tinggi, diabetes, strok dan kanser dan juga untuk membina lebih banyak hospital lapangan oleh pihak tentera Lim Kit Siang
2021-09-09 Malaysia set new records in daily new Covid-19 cases and Covid-19 deaths and Khairy disappoints Malaysians as he failed to keep to his word to announce more details of high Covid-19 deaths and high BID Covid-19 deaths Lim Kit Siang
2021-09-09 Malaysia mencatatkan rekod baharu kes dan kematian akibat Covid-19 dan Khairy mengecewakan rakyat Malaysia apabila beliau gagal memenuhi janjinya untuk mengumumkan maklumat lanjut mengenai kadar kematian dan BID yang tinggi Lim Kit Siang
2021-09-09 Ismail Sabri should meet with MCCBCHST to clear the air on plans to enact a new law targeting non-Muslims Lim Kit Siang
2021-09-10 Health Ministry’s new Covid-19 website most welcome but Khairy has still to honour his undertaking to give more details about the high Brought-in-Dead (BID) Covid-19 deaths Lim Kit Siang
2021-09-10 Laman web baharu yang menyediakan maklumat terkini berkaitan Covid-19 amat dialu-alukan, tetapi, Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin masih belum mengotakan janjinya untuk memberikan lebih banyak perincian berhubung angka kes BID akibat Covid-19 yang begitu tinggi Lim Kit Siang
2021-09-10 Is a historic breakthrough of a confidence-supply-reform agreement between the government and opposition in Parliament for the nation to single-mindedly focus on winning the war against the Covid-19 pandemic until the next general election an impossible goal? Lim Kit Siang
2021-09-10 Adakah kejayaan bersejarah perjanjian kepercayaan-perbekalan-reformasi antara kerajaan dan pembangkang di Parlimen untuk membolehkan negara memberikan tumpuan penuh kepada usaha melawan wabak Covid-19 sehingga pilihan raya umum akan datang merupakan suatu matlamat yang mustahil untuk dicapai? Lim Kit Siang
2021-09-11 Premature for Khairy to talk about Covid-19 becoming endemic in October when Covid-19 death rates are still high Lim Kit Siang
2021-09-11 As an urgent anti-Covid-19 Pandemic measure, Parliament should decriminalise suicide in September/October meeting and Ismail Sabri should announce that no one will be prosecuted for attempted suicide until law is amended Lim Kit Siang
2021-09-12 With a shocking 592 Covid-19 deaths yesterday, Malaysia is now in a worse stage than the United States in its worst period during the Covid-19 pandemic when it registered a peak of 4,489 Covid-19 daily deaths in the last week of the Trump presidency on January 12, 2021 Lim Kit Siang
2021-09-12 Malaysia’s Sept. 11 tragedy - we have beaten USA not only in “daily Covid-19 cases per million population” but also in “daily Covid-19 deaths per million population” Lim Kit Siang
2021-09-13 The 21-month Covid-19 pandemic in Malaysia is equivalent to seven “911 tragedies” in the United States in human lives lost – when will the pandemic in Malaysia end? Lim Kit Siang
2021-09-13 Pandemik Covid-19 yang berlarutan selama 21 bulan di Malaysia telah mengorbankan seramai tujuh kali ganda “tragedi 9/11” di Amerika Syarikat -- bilakah wabak ini akan berakhir? Lim Kit Siang
2021-09-13 The CSR memorandum of understanding between the opposition and the government a historic breakthrough and a critical test whether all Malaysians can unite to face an existential threat and reverse the tide of defeat to win the 21-month war against the Covid-19 pandemic Lim Kit Siang
2021-09-13 Memorandum persefahaman di antara pihak pembangkang dan kerajaan adalah satu detik bersejarah dan menjadi satu ujian kritikal untuk menentukan sama ada semua rakyat Malaysia dapat bersatu untuk berhadapan dengan ancaman kepada kehidupan kita dan mengubah arah kegagalan perang 21 bulan melawan Covid-19 Lim Kit Siang
2021-09-14 Lets co-operate to end the longest Covid-19 wave in the world causing two million Covid-19 cases and some 22,000 Covid-19 deaths in Malaysia instead of spending the next 10 to 18 month on political intrigues, plots and counterplots, though any new 10th Prime Minister in such circumstances will not be Anwar Ibrahim Lim Kit Siang
2021-09-14 Mari kita bekerjasama untuk mengakhiri gelombang Covid-19 terpanjang di dunia yang telah mengakibatkan dua juta jangkitan Covid-19 dan sekitar 22,000 kes kematian akibat Covid-19 di Malaysia -- bukannya menghabiskan 10 hingga 18 bulan akan datang untuk melakukan komplot politik dan menyusun plot -- Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri Ke-10 dengan cara sebegitu Lim Kit Siang
2021-09-14 Call on Ministers who oppose government appeal against High Court decision that children born overseas to Malaysian mothers are entitled to Malaysian citizenship by operation of law to jointly raise the issue to withdraw the government appeal at this week’s Cabinet meeting Lim Kit Siang
2021-09-14 Seruan kepada Menteri yang menentang rayuan kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bahawa kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warganegara Malaysia berhak mendapat kewarganegaraan Malaysia melalui proses undang-undang, untuk membangkitkan perkara ini dalam mesyuarat Kabinet untuk menarik semula rayuan yang dikemukakan kerajaan Lim Kit Siang
2021-09-15 Ismail Sabri would have been defeated in his first vote on the Deputy Speakership in Parliament yesterday and which may give him the shortest tenure of premiership than Muhyiddin if not for the confidence-supply-reform MOU signed a day earlier Lim Kit Siang
2021-09-15 Ismail Sabri akan kalah dalam undian pertama beliau semalam untuk melantik Timbalan Yang di Pertua Dewan Rakyat yang mungkin akan membuatkan beliau Perdana Menteri dengan penggal yang terpendek berbanding dengan Muhyiddin tanpa memorandum persefahaman kepercayaan-perbekalan-reformasi yang ditandatangani pada hari Isnin Lim Kit Siang
2021-09-15 Khairy should explain why after two weeks, Malaysia is still world’s Top 7th in daily new Covid-19 cases and world’s Top Three in daily Covid-19 deaths, and when Malaysia will get out of the World’s Top 20 in both categories Lim Kit Siang
2021-09-15 Khairy perlu menjelaskan mengapa selepas dua minggu beliau mengangkat sumpah, Malaysia masih berada di kedudukan ke-7 di dunia dengan jumlah kes baharu Covid-19 tertinggi dan merupakan negara ke-3 di dunia dengan jumlah kes kematian akibat Covid-19 tertinggi, dan bilakah Malaysia akan keluar dari kedudukan 20 negara teratas di dunia untuk kedua-dua kategori ini Lim Kit Siang
2021-09-16 Memorandum of Understanding on confidence-supply-reform (CSR) between Ismail Sabri and Pakatan Harapan the most important political document in the nation’s history since the drafting of Malaysian Constitution and Rukun Negara Lim Kit Siang
2021-09-16 Memorandum persefahaman kepercayaan-perbekalan-reformasi (CSR) di antara Ismail Sabri dan Pakatan Harapan adalah dokumen politik yang paling penting dalam sejarah selepas daripada penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara Lim Kit Siang
2021-09-16 Three wishes for the 58th Malaysia Day on 16.9.2021 Lim Kit Siang
2021-09-16 Tiga harapan untuk Hari Malaysia ke-58 pada 16.9.2021 Lim Kit Siang
2021-09-17 DAP and PH will do their utmost to make the CSR MOU signed between Ismail Sabri and Pakatan Harapan work although there is no guarantee that it will successfully usher Malaysia into a new political landscape Lim Kit Siang
2021-09-17 DAP dan PH akan melakukan yang terbaik untuk menjayakan memorandum persefahaman yang ditandatangani antara Ismail Sabri dan Pakatan Harapan walaupun tidak ada jaminan bahawa ia akan berjaya membawa Malaysia ke suatu landskap politik baru Lim Kit Siang
2021-09-18 Why despite my mounting reservations about Ismail Sabri’s premiership in tackling the Covid-19 Pandemic and reset the country’s democratic directions, I still support the CSR MOU Lim Kit Siang
2021-09-19 When will Malaysia start losing instead of overtaking other nations in cumulative total of Covid-19 cases as Malaysia will overtake three nations in Khairy Jamaluddin’s first month as Health Minister and be ranked No. 20 among nations in the world by next Friday? Lim Kit Siang
2021-09-19 Queries and doubts about new Covid-19 deaths including increasing BID cases which await clarification from Khairy Jamaluddin Lim Kit Siang
2021-09-20 The 14,954 daily new cases yesterday is the first Covid-19 good news under Ismail Sabri premiership but one swallow does not make a summer Lim Kit Siang
2021-09-20 14,954 kes jangkitan yang dicatatkan semalam adalah berita baik pertama Covid-19 di bawah pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri tetapi ia tidak bermakna situasi penularan wabak di negara ini semakin pulih Lim Kit Siang
2021-09-20 CSR MOU may fail as Ismail Sabri government is not Pakatan Harapan government but any such failure must not stem from Pakatan Harapan parties not honouring their commitments under MOU Lim Kit Siang
2021-09-20 MOU CSR mungkin gagal kerana kerajaan Ismail Sabri ini bukanlah kerajaan Pakatan Harapan, tetapi sebarang kegagalan ini tidak akan disebabkan oleh parti-parti Pakatan Harapan tidak memenuhi komitmennya Lim Kit Siang
2021-09-21 Why Indonesia can reduce its daily new Covid-19 cases by over 96% in two months from 56,757 cases on 15th July to 1,932 cases yesterday, but Malaysia cannot do the same? Lim Kit Siang
2021-09-21 Mengapa Indonesia boleh mengurangkan kes harian baharu Covid-19 mereka sebanyak lebih 96% dalam masa dua bulan -- dari 56,757 kes pada 15 Julai kepada 1,932 kes semalam, tetapi Malaysia tidak berjaya melakukan perkara yang serupa? Lim Kit Siang
2021-09-21 CSR MOU between Ismail Sabri and PH leaders not sure to fail but any failure must not stem from PH Lim Kit Siang
2021-09-21 MOU CSR di antara Ismail Sabri dan pemimpin PH belum tentu akan gagal, yang pasti kegagalan tidak boleh datang daripada PH Lim Kit Siang
2021-09-22 Great reservations that Muhyiddin, the person responsible for the losing war against the Covid-19 pandemic and millions of Covid-19 cases and tens of thousands of Covid-19 deaths is Chairman of National Recovery Council Lim Kit Siang
2021-09-22 Saya mempunyai keraguan terhadap Muhyiddin, individu yang bertanggungjawab menyebabkan kekalahan kita dalam perang melawan wabak Covid-19, membawa kepada berjuta kes dan berpuluh ribu kematian akibat Covid-19 yang kini menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara Lim Kit Siang
2021-09-22 Parliamentary Committee of Privileges should probe whether a senior Minister had blocked MP for Teluk Intan from presiding over the afternoon session of Monday’s parliamentary meeting Lim Kit Siang
2021-09-23 Khairy should explain why Malaysia has got the worst Covid-19 death figures as well as the worst BID Covid-19 death figures yesterday since he was sworn in as the new Health Minister 24 days ago on August 30? Lim Kit Siang
2021-09-23 Khairy harus menjelaskan mengapa Malaysia mencatatkan angka kes kematian akibat Covid-19 terburuk dan juga angka kes kematian akibat Covid-19 yang dibawa ke hospital (BID) terburuk semalam sejak beliau mengangkat sumpah sebagai Menteri Kesihatan yang baharu pada 24 hari lalu pada 30 Ogos? Lim Kit Siang
2021-09-23 DAP will go all out to co-operate to ensure that Malaysia wins the war against Covid-19 pandemic but we will be unsparing in our criticisms when things go wrong Lim Kit Siang
2021-09-23 DAP akan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk memastikan Malaysia menang dalam perang melawan wabak Covid-19, namun kami akan tetap memberikan kritikan apabila ada kesalahan Lim Kit Siang
2021-09-23 The Speaker should excuse himself as chairman of Parliamentary Committee of Privileges in the probe whether a senior Minister had blocked MP for Teluk Intan Nga Kor Ming from presiding over the afternoon session of Monday’s parliamentary meeting Lim Kit Siang
2021-09-23 Speaker Dewan Rakyat perlu memberikan laluan kepada orang lain untuk mempengerusikan siasatan Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Rakyat mengenai sama ada seorang Menteri Kanan telah menghalang Ahli Parlimen Teluk Intan, Nga Kor Ming daripada mempengerusikan sidang pada petang hari Isnin Lim Kit Siang
2021-09-24 Congrats Khairy, for bringing down daily new Covid-19 cases to below 14,000 cases yesterday – first time since two months ago – and now to surmount the next hurdle to bring down daily new Covid-19 cases to below 4,000 cases as four months ago and supposed to be one of the three thresholds for transiting from Phase One of National Recovery Plan Lim Kit Siang
2021-09-24 Tahniah Khairy, kerana berjaya menurunkan kes harian baharu Covid-19 ke paras bawah 14,000 semalam -- pertama kali sejak dua bulan lepas -- sekarang beliau perlu bekerja lebih keras untuk menurunkan angka kes harian baharu Covid-19 ke paras bawah 4,000 seperti empat bulan yang lepas, yang mana sepatutnya menjadi salah satu dari tiga syarat untuk beralih dari Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara Lim Kit Siang
2021-09-24 Cabinet today should accept the High Court decision on automatic citizenship for overseas-born children of Malaysian mothers and foreign fathers and direct the Attorney-General to withdraw any appeal Lim Kit Siang
2021-09-24 Mesyuarat Kabinet hari ini perlu menerima keputusan Mahkamah Tinggi untuk memberikan kerakyatan secara automatik kepada kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu warganegara Malaysia dengan bapa warga asing dan mengarahkan Peguam Negara untuk menarik semula sebarang rayuan Lim Kit Siang
2021-09-24 Equal allocation for all MPs most welcome and hope it will usher in a more consultative and inclusive political democratic system in Malaysia Lim Kit Siang
2021-09-24 Peruntukan sama rata untuk semua Ahli Parlimen dialu-alukan dan diharapkan dapat membawa sistem politik demokrasi yang lebih inklusif dan saksama di Malaysia Lim Kit Siang
2021-09-25 Why has Malaysia’s daily new Covid-19 cases increased from 3.5 times to 5.7 times that of Indonesia in the 26 days Khairy Jamaluddin had been the new Health Minister? Lim Kit Siang
2021-09-25 The 10-member steering committee of the CSR MOU will have a very important role to ensure integrity of Malaysia Agreement 1963 and judicial independence Lim Kit Siang
2021-09-26 Khairy’s ten challenges in the Covid-19 pandemic on Budget 2022 Day in Parliament on Oct. 29 Lim Kit Siang
2021-09-26 Is Malaysia ready for opening up to “live with Covid”? Lim Kit Siang
2021-09-27 Again Congrats to Khairy for the 13,104 Covid-19 cases yesterday, hoping it will lead to less than 10,000 daily new Covid-19 cases from October 1 and four-digit daily new Covid-19 cases by 2022 Budget Day on Oct. 29 Lim Kit Siang
2021-09-27 Tahniah sekali lagi kepada Khairy untuk 13,104 kes Covid-19 yang direkodkan semalam, harapnya angka kes jangkitan akan terus menurun ke bawah paras 10,000 bermula 1 Oktober dan menurun ke paras empat angka menjelang pembentangan Belanjawan 2022 pada 29 Oktober Lim Kit Siang
2021-09-27 DAP Branches should organise zoom or hybrid-zoom meetings to explain the confidence-supply-reform (CSR) memorandum of understanding (MOU) to the Malaysian public Lim Kit Siang
2021-09-27 Cawangan-cawangan DAP perlu mengadakan sidang zoom atau perjumpaan secara hibrid untuk menjelaskan memorandum persefahaman kepercayaan-perbekalan-reformasi (CSR) kepada rakyat Lim Kit Siang
2021-09-28 With daily new Covid-19 cases down to 10,959 cases, the next targets are to descend to four-digit numbers and to go lower than the 4,000 cases Malaysia was supposed to be in three months ago Lim Kit Siang
2021-09-28 Dengan angka kes harian baharu Covid-19 kini menurun kepada 10,959 kes, sasaran berikutnya adalah untuk menurunkan angka kes kepada julat empat angka dan seterusnya ke bawah paras 4,000 -- angka kes yang sepatutnya dicatatkan Malaysia pada tiga bulan lalu Lim Kit Siang
2021-09-28 The 12th Malaysia Plan – Prime Minister and former Prime Ministers Lim Kit Siang
2021-09-28 Rancangan Malaysia ke-12 -- Perdana Menteri dan mantan-mantan Perdana Menteri Lim Kit Siang
2021-09-29 Can Malaysia rise up like Ireland to the top of the Bloomberg Covid Resilience Ranking (September 2021) when Ireland was in January ranked No. 39 among the 53 biggest economies Lim Kit Siang
2021-09-29 Mampukah Malaysia bangkit seperti Ireland yang kini berada di kedudukan teratas dalam Carta Ketahanan Covid Bloomberg (September 2021) selepas berada di tempat ke-39 daripada 53 negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia pada Januari lalu Lim Kit Siang
2021-09-30 September 2021 is Malaysia’s deadliest month in Covid-19 pandemic with nearly 10,000 deaths – Khairy should not delay any longer and should explain Malaysia’s horrible Covid-19 death situation and what is being done to slow it down Lim Kit Siang
2021-09-30 September 2021 adalah bulan dengan kematian paling tinggi disaksikan negara kita dengan hampir 10,000 kematian -- Khairy tidak boleh berlengah lagi dan mesti menjelaskan mengenai keadaan kematian akibat Covid-19 di Malaysia ini apa yang sedang dilakukan untuk mengurangkannya Lim Kit Siang
2021-09-30 Can the 12th Malaysia Plan really be a Game-Changer? Lim Kit Siang
2021-09-30 Mampukah Rancangan Malaysia ke-12 benar-benar menjadi pemacu perubahan? Lim Kit Siang